Deze website is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen en inrichtingen van de openbare ruimte. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/ aanneemovereenkomst.

HET APPARTEMENT
VAN JE LEVEN

Schrijf je nu in voor een van de nog beschikbare koopappartementen of penthouses.

Inschrijven